O firmě

Společnost vznikla v závěru roku 2011 na půdorysu střediska izolací společnosti Ikareal (ta byla - z důvodu druhotné platební neschopnosti – nucena ukončit činnost). Není ale jejím právním nástupcem ani pokračovatelem. Specializované středisko izolací Ikarealu úspěšně fungovalo od roku 2005. Činnost společnosti IZOL-IKA navazuje na všechny dříve získané bohaté zkušenosti a zúročuje je. K tomu nám dopomáhá i téměř dvacetiletá praxe v oboru.

Hydroizolace obecně jsou prakticky na všech stavbách velmi náročnou skupinou prací. Z mnohaleté zkušenosti víme, jaké problémy dokáže voda způsobit a jak složité jsou sanace zatékání. Poměrně rozšířený názor, že se izolace „nějak nalepí“ a že na tom není nic složitého, je velmi zavádějící. Na stavbách neuvěřitelně často vidíme izolace, provedené amatérsky a z nekvalitních materiálů - bez ohledu na životnost a funkčnost. Jejich opravy, které pak zajišťujeme, jsou v drtivé většině případů dražší, než původní izolace. Navíc nezřídka vůbec nelze zaručit, že oprava situaci vyřeší. Proto je návrh a provedení izolací vždy lépe svěřit skutečným a zkušeným odborníkům.

Vždy trváme na seznámení se stavbou a jejími podmínkami. Prostudujeme projekt, upozorníme na problematická místa a detaily, nabídneme alternativní řešení - vždy takové, které stavbu zkvalitní, případně zlevní. Kde projekt chybí, navrhneme nebo nabídneme vlastní skladbu i provedení detailů - vždy takové, které je dlouhodobě prověřené. Do každé hydroizolační skladby navrhujeme pouze kvalitní materiálové provedení od dlouhodobě prověřených dodavatelů. Řešení nejasných nebo nestandardních detailů i skladeb a případné problémy konzultujeme s předními specialisty v oboru.

Provedení konkrétní zakázky jsem schopni nejen navrhnout, ale i zaštítit (většinou se na samotné realizaci osobně podílím) nebo zajistit (vždy prověřenými subdodavateli). V případě, že investor už dodavatele má, jsem schopen provést prohlídku či pravidelné dozorování a posoudit kvalitu prováděných prací i použitých materiálů a fakt, zda tyto odpovídají cenové nabídce. Dále jsem schopen nabídnout, zaštítit nebo zprostředkovat další související práce, jako je instalace tesařských dřevěných konstrukcí, instalaci klempířských prvků, instalaci hromosvodů, eventuálně další práce.

Pro bytová družstva, SVJ a správce objektů nabízíme zajištění servisu plochých střech - pravidelné prohlídky, běžné opravy a kontroly s upozorněním na blížící se nutné zásahy.

Provedení izolace podle mého návrhu a lidmi, které na realizaci doporučím, téměř s jistotou nebude patřit do skupiny nejlevnějších možných – na izolacích neušetříte. Garantuji ale, že NEBUDETE PLÝTVAT - ani při stavbě, ani v budoucnu.

Certifikáty

 

Izolprotan

Izolprotan

Styrotrade

Styrotrade