Servis plochých střech

Pro bytová družstva, SVJ, správce objektů, ale i pro soukromníky nabízíme zajištění jednorázového i pravidelného servisu plochých střech:

Jednou nebo dvakrát ročně (eventuálně podle přání investora) provedeme vyčištění střechy (s důrazem na odvodňovací prvky) od nečistot, listí, holubího trusu a náletových rostlin. Provedeme kontrolu a případnou opravu tmelených detailů, údržbu a jednoduché opravy případných drobných závad hydroizolace střechy a jejích součástí. Upozorníme investora na výskyt zásadních závad či případně hrozící nebezpečí jejich vzniku, navrhneme způsob řešení a eventuálně zajistíme opravu či rekonstrukci.